** เปิดรับสมัครนักศึกษา ไม่มีเงินสามารถสมัครเรียนได้ **

คณะ / สาขาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีทั้งหมด 7 วิทยาเขต ใกล้ไหนเรียนนั่น

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนจังหวัดศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาเขตฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อสอบถาม

ทราศินีย์ บุตรบุราณ

(อาจารย์พี่จุ๋ม)

อาจารย์ผู้สอนประจำ

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

TEL. 088-1005046

ADD LINE